ภาษา : 
  

ทางร้านส่งสินค้าให้กับลูกค้าด้วยวิธีไหนบ้าง?