Languages : 
  

หอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศอะไร?


หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of congress) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1800 จัดว่าเป็นสถาบันด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาและเป็นหอสมุดแห่งชาติ  ถือเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกว่าด้วยชั้นหนังสือและจำนวนหนังสือที่มากที่สุด เป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านกฎหมายของรัฐบาล ตั้งอยู่ในวอชิงตันดีซี