Languages : English
FAQ

หนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกคือหนังสืออะไร?

คัมภีร์ไบเบิ้ล เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวและศาสนาคริสต์ เป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์  คัมภีร์ไบเบิ้ล แบ่งเป็น 2 ภาค ได้แก่ คัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธะสัญญาเดิม และคัมภีร์ไบเบิ้ลภาคพันธะสัญญาใหม่


หอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ประเทศอะไร?

หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of congress) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1800 จัดว่าเป็นสถาบันด้านวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาและเป็นหอสมุดแห่งชาติ  ถือเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกว่าด้วยชั้นหนังสือและจำนวนหนังสือที่มากที่สุด เป็นแหล่งรวมข้อมูลด้านกฎหมายของรัฐบาล ตั้งอยู่ในวอชิงตันดีซี